University of Texas At Dallas

Tổng quan

Đại học Texas ở Dallas (University of Texas at Dallas) là trường nghiên cứu công trực thuộc hệ thống đại học Texas, được thành lập năm 1961 tại Richardson, Texas. Các chương trình đào tạo được cung cấp trong những lĩnh vực: nghệ thuật & nhân văn, não khoa & khoa học hành vi, kinh tế, khoa học chính sách & chính trị, kỹ thuật & khoa học máy tính, nghiên cứu chung, quản lý, khoa học tự nhiên và toán. Hiện tại, trường có hơn 14,000 sinh viên theo học.

Điểm nổi bật tại University of texas At Dallas

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
– CHỈ SỐ ĐA DẠNG: 108 quốc tịch của sinh viên quốc tế
CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 1.62% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam.CHI PHÍ THEO NĂM
– CHI PHÍ SINH HOẠT: $18,167
CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI: $9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM
BẬC ĐẠI HỌC: $29,860
– BẬC CAO HỌC: $25,450


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.