University of Texas At Austin

Tổng quan

Thành lập vào năm 1883, đại học Texas, Austin (University of Texas at Austin) là một trường chuyên nghiên cứu với hơn 50.000 sinh viên. Bên cạnh cơ sở chính, trường sở hữu chi nhánh và trung tâm nghiên cứu trên khắp Texas, bao gồm trung tâm nghiên cứu J.J. Pickle, Viện hải dương học, Đài thiên văn McDonald… Đại học Texas, Austin gồm nhiều trường cao đẳng và trường chuyên về lĩnh vực truyền thông, giáo dục, nghệ thuật, nghệ thuật tự do, khoa học tự nhiên, dược, giáo dục thường xuyên, nghiên cứu sau đại học, kỹ thuật, khoa học địa chất, giao thông, kinh doanh, kiến trúc, thông tin, luật, điều dưỡng, công tác xã hội và nghiên cứu hệ đại học.

Điểm nổi bật tại University of Texas At Austin

1. Xếp hạng
– CHỈ SỐ ĐA DẠNG: 122 quốc tịch của sinh viên quốc tế
CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 0.8% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam.

2. Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
– CHI PHÍ SINH HOẠT: $10,070
CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI: $9,804
HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM
– BẬC ĐẠI HỌC: $37,110
– BẬC CAO HỌC: $49,660

Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.