University of South Dakota

Tổng quan

Đại học South Dakota (University of South Dakota) được thành lập năm 1862 bởi cơ quan lập pháp địa hạt Dakota. Đây là trường nghệ thuật tự do tổng hợp, cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành trong hệ thống giáo dục đại học South Dakota. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua trung tâm đại học tại Sioux Falls, S.D và cơ hội đào tạo từ xa thông qua trung tâm giáo dục thường xuyên. 7 trường/cao đẳng trực thuộc: kinh doanh, sư phạm, luật, y, khoa học y tế, cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng mỹ thuật.

Điểm nổi bật tai University of South Dakota

Xếp hạng

– CHỈ SỐ ĐA DẠNG: 55 quốc tịch của sinh viên quốc tế
– CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 0.93% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam.

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
– CHI PHÍ SINH HOẠT: $13,068
– CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ: $50,081
HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

– BẬC ĐẠI HỌC: $120,195

– BẬC CAO HỌC: $15,170


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.