University of Pennsylvania

Tổng quan

Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania), thành lập năm 1740, được đặt tại Philadelphia, Pennsylvania. Trường hiện có khoảng 24.107 sinh viên hiện đang theo học chương trình đại học và sau đại học/chuyên nghiệp. Trường cung cấp các chương trình khác nhau thông qua các chuyên khoa chính, cụ thể là: truyền thông, Giáo dục, Luật học, Nghệ thuật & Khoa học, nha khoa, thiết kế, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học, Y khoa, Điều dưỡng, Chính sách và thực hành, Thú y, và kinh doanh.

Điểm nổi bật của University of Pennsylvania

1. Xếp hạng
– CHỈ SỐ ĐA DẠNG:131 quốc tịch của sinh viên quốc tế
CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 0.28% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam.

2. Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
– CHI PHÍ SINH HOẠT: $17,770
CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ: $9,818
HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM
– BẬC ĐẠI HỌC: $47,416
-BẬC CAO HỌC: $39,390

 


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.