University of Chicago

I. Tổng quan

Đại học Chicago (University of Chicago) được thành lập năm 1892 tại Chicago, Illinois với gần 14,721 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân khoa học & nghệ thuật về sinh học, vật lý, khoa học xã hội, nhân văn, nhiều ngành học thuật. Chương trình thạc sỹ về thần học, quản trị kinh doanh cũng được tổ chức giảng dạy. Tất cả những khóa học được đào tạo thông qua các trường/cao đẳng: trường kinh doanh hệ cao học, nghiên cứu chính sách công, luật, y, quản lý dịch vụ xã hội.

II. Điểm nổi bật tại University of Chicago

1. Xếp hạng

– CHỈ SỐ ĐA DẠNG: 102 quốc tịch của sinh viên quốc tế
– CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 0.78% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

2. Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM

– CHI PHÍ SINH HOẠT: $19,341
– CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI: $9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

– BẬC ĐẠI HỌC: $53,292
– BẬC CAO HỌC: $53,030

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học uy tín và miễn phí từ 2009, ngàn hàng học sinh đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học với CEI?

Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.