University of California Davis

Tổng quan

Đại học California Davis (University of California Davis) là một trong 10 cơ sở trực thuộc đại học California. Được chứng nhận năm 1868, học viện công lập này cung cấp hơn 100 chuyên ngành hệ cử nhân, 86 chương trình cao học. Đại học California Davis gồm có 5 trường chuyên ngành: sư phạm, luật, quản lý hệ cao học, y, thú y. Theo số liệu thống kê học kỳ mùa thu 2008, học viện có 31,426 sinh viên.

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
– CHI PHÍ SINH HOẠT : $15,765

– CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI: $9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

– BẬC ĐẠI HỌC: $43,455

CHỈ SỐ ĐA DẠNG

– Chỉ số đa dạng: 97 quốc tịch của sinh viên quốc tế

– Chỉ số đồng hương: 0.91% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.