The Ohio State University

Tổng quan

Đại học bang Ohio (Ohio State University) là một tổ chức nghiên cứu công lập được thành lập vào năm 1870, ở Columbus, Ohio. Trường cung cấp hơn 160 chương trình học tập thông qua các chuyên khoa chính như: Nha khoa, Giáo dục và Sinh thái học con người, Kỹ thuật, Thực phẩm, Nông nghiệp và Khoa học Môi trường, Y khoa, Điều dưỡng, Thị Lực, Dược, Luật Kinh doanh, Y tế, Xã hội làm việc, Thú y, Nghệ thuật và Khoa học, và Trường Nội vụ bộ.

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
– CHI PHÍ SINH HOẠT: $15,246
– CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ: $8,348

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM
– BẬC ĐẠI HỌC: $32,620
– BẬC CAO HỌC: $37,450

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
– CHỈ SỐ ĐA DẠNG: 113 quốc tịch của sinh viên quốc tế
– CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 0.43% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.