Texas Christian University

1. Tổng quan

Đại học Cơ Đốc giáo Texas (Texas Christian University) là trường tư thục, dành cho cả nam & nữa tại Fort Worth, Texas. Học viện được thành lập năm 1873, cung cấp 100 chuyên ngành hệ cử nhân, 54 chương trình thạc sỹ, 12 khóa học tiến sỹ. Trường có khoảng 9,000 sinh viên theo học trong đó bao gồm 7,400 sinh viên đại học và 1,600 học viên cao học. Đại học Cơ Đốc giáo Texas tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, giáo dục, mỹ thuật, khao học xã hội & nhân văn, điều dưỡng & khoa học y tế, khoa học & kỹ thuật. Bằng thạc sỹ nghệ thuật tự do và chứng chỉ nghiên cứu nữ giới cũng được cung cấp.

2. Các ngành học tại Texas Christian University

 •  Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 •  Giáo dục và Đào tạo
 •  Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 •  Khoa học Xã hội và Truyền thông
 •  Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 •  Kinh doanh & Quản lý
 •  Kiến trúc và Xây dựng
 •  Kỹ thuật
 •  Luật
 •  Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 •  Nhân văn
 •  Nông nghiệp và Thú y
 •  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 •  Y tế và sức khỏe

Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.