New York University

Tổng quan

Được thành lập năm 1831 tại Hoa Kỳ, đại học New York (New York University) là trường tư thục với 14 trường, cao đẳng, phòng ban chuyên ngành trực thuộc đặt tại Manhattan. Hiện tại, trường có 50,917 sinh viên trong đó 3,823 du học sinh đang học tập tại đây. Đại học New York cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và bằng chuyên môn. Một số khóa học được đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật tự do, khoa học, sư phạm, chuyên ngành y tế, luật, y khoa, kinh doanh, nghệ thuật, truyền thông, dịch vụ công cộng, nghệ thuật biểu diễn.

Điểm nổi bật tại New York University

1. Xếp hạng

– CHỈ SỐ ĐA DẠNG: 146 quốc tịch của sinh viên quốc tế
CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 0.31% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam.

2. Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT: $14,040
CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ: $10,556

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM
– BẬC ĐẠI HỌC: $47,980
– BẬC CAO HỌC: $59,340


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.