BỘ SÁCH CAMBRIDGE IELTS LUYỆN THI IELTS (LẺ 1-18)

• Bộ sách Cambridge IELTS Luyện Thi IELTS (Lẻ 1-18)

» Xem chi tiết

Fontbonne University

Tổng quan

Đại học Fontbonne, học việc tư thục với chất lượng giáo dục cao cấp mang đến những thư viện nghệ thuật độc đáo, chương trình cao cấp và dành cho người trưởng thành. Được thành lập vào năm 1923 và trụ sở được đặt tại St. Louis, Missour. Trường có khoảng 3000 sinh viên đang theo học. Với các chương trình cử nhân, thạc sĩ với các chuyên ngành phổ biến được biết đến với chất lượng tốt như các ngành: Thương mại, Quản lý thể thao, cho đến những ngành mới như: Quảng cáo, Công tác xã hội và Công nghệ sinh học. Trường cũng mang đến những chương trình theo các chủ đề, chương trình cử nhân và thạc sĩ vào buổi tốt cho những người đã đi làm.

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
– CHI PHÍ SINH HOẠT: $9,590
– CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ: $6,506

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM
– BẬC ĐẠI HỌC: $25,460

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
– CHỈ SỐ ĐA DẠNG: 35 quốc tịch của sinh viên quốc tế
– CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG: 2.66% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.