College of Lake County

Tổng quan

Cao đẳng Lake County (College of Lake County) là học viện công lập tại Illinois. Trường cung cấp chương trình tín chỉ nhằm giúp sinh viên liên thông hoặc tìm việc làm. GED & giáo dục cơ bản cho người đi làm, niên chế được tổ chức giảng dạy nhằm phát triển nghề nghiệp & cá nhân, đào tạo hợp đồng, dịch vụ chuyên biệt trong kinh doanh. Cao đẳng Lake County có các khóa học về khoa học y tế & sinh học; kinh doanh; nghệ thuật giao tiếp; mỹ thuật & nhân văn; kỹ thuật, toán & khoa học vật lý; khoa học xã hội. Mỗi học kỳ, trường có gần 16,000 sinh viên tín chỉ. 4 cơ sở trực thuộc là Grayslake, Lakeshore, Southlake và trung tâm Great Lakes.

Điểm nổi bật tại College of Lake Country

Chỉ số đa dạng

– Chỉ số đa dạng: 52 quốc tịch của sinh viên quốc tế
– Chỉ số đồng hương: 2.48% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam.

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
– Chi phí sinh hoạt: $9,880
– Chi phí thuê nhà ngoài: $9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

– Bậc đại học: $10,176


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.