Tôi đang học năm cuối ở Việt Nam, nhưng ngành này không phù hợp với tôi, thì tôi có thể học ngành khác tại các trường ở Canada không?

Về nguyên tắc thì bạn sẽ có thể được học ngành khác tại các trường Cao Đẳng, hoặc Đại Học ở Canada, vì việc học không giao giờ là trễ. Tuy nhiên, bạn cần phải có thư giải trình, kèm theo hồ sơ khi nộp cho Lãnh Sự Quán. Bạn cũng nên nêu rõ lý do vì sao bạn lại chuyển ngành, và hai ngành học này có bổ sung gì cho nhau hay không.

CEI.

Xem thêm:

Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam thì có được xin nhập học trường Cao Đẳng tại Canada không?

Em đang du học Mỹ và muốn chuyển sang Canada, vậy các tín chỉ và bằng cấp có được công nhận và chuyển tiếp không?

error: Content is protected !!