Làm thế nào để giới thiệu về bản thân ngắn gọn bằng tiếng Anh?

CEI sẽ hướng dẫn bạn cách để tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh qua bài viết này.

Tự giới thiệu về bản thân theo từng bước

Bạn là ai?

Hãy bắt đầu giới thiệu về bản thân bằng việc chào hỏi, và giới thiệu tên, tuổi của bạn. Bạn đừng ngần ngại nói về một vài thông tin cá nhân khác của bản thân, như là: bạn đến từ đâu, sở thích, hoặc những gì mà bạn thường làm vào cuối tuần.

Bạn đã học những gì?

Cung cấp một vài điều ngắn gọn về học vấn của bạn như: những ngôi trường mà bạn đã học, và một số hoạt động ngoại khóa mà bạn đã tham gia.

Nghề nghiệp của bạn

Hãy giới thiệu ngắn ngọn về công việc hiện tại của bạn, hoặc những việc mà bạn đã từng làm trước đây. Ngoài ra, nếu bạn đang giới thiệu bản thân trong một buổi phỏng vấn xin việc, thì hãy đề cập đến một số đặc điểm chuyên môn tiêu biểu phù hợp với công việc mà bạn ứng tuyển.

 

Một số mẫu câu để giới thiệu về bản thân

 • My name is …
 • I’m …
 • Nice to meet you. I’m …
 • Pleased to meet you. I’m …
 • It’s a pleasure to see you. I’m …
 • May I introduce myself? I’m …
 • How do you do? My name is …
 • Allow me to introduce myself. I’m …
 • Let me introduce myself. I’m …
 • I’d like to introduce myself. I’m …

Một vài cách để phản hồi khi giới thiệu về bản thân

 • How do you do?
 • Nice to meet you.
 • Glad to meet you.
 • I’m pleased to meet you.
 • It’s a pleasure to meet you.

Tổng hợp bởi CEI

Xem thêm:

Cách để giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh

Viết về bạn thân bằng tiếng anh như thế nào?

Summary
Review Date
Reviewed Item
Làm thế nào để giới thiệu về bản thân ngắn gọn bằng tiếng Anh?
Author Rating
51star1star1star1star1star
 
 

error: Content is protected !!