Cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh

Sau đây là một vài cách phổ biến để bạn có thể viết ngày, tháng, năm theo văn phong Anh – Mỹ.

1 – Định dạng ngày theo văn phong Anh – Anh

Theo Anh – Anh, ngày được viết theo sau bởi tháng, tiếp sau đó là năm. Theo đó, ngày 8 của tháng 10, năm 2019, có thể được viết đầy đủ theo thứ tự phức tạp như sau:

 • 8 Oct
 • 8 October
 • 8 October 2019
 • 8th October 2019
 • the 8th of October 2019
 • the 8th of October, 2019

Trong đó, 2 cách viết cuối cùng là cách viết trang trọng hơn so với những cách viết còn lại. Chữ “the” và “of” là tùy chọn, tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chúng, thì bạn phải thêm vào cả hai từ “the” và “of”. Nếu bạn chỉ viết “8th of October” hoặc “the 8th October”, thì sẽ không chính xác.

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học uy tín và miễn phí từ 2009, ngàn hàng học sinh đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học với CEI?

Đối với năm, dấu phẩy là không cần thiết khi bạn viết ngày tháng theo Anh – Anh, nhưng bạn vẫn có thể viết nếu bạn thích. Nếu bạn muốn viết thêm thứ vào ngày tháng, thì nên viết trước ngày và tháng, và nên được phân tách bằng dấu phẩy, hoặc kết hợp với “the” và “of”, như sau:

 • Sunday, 28 July 2019
 • Sunday, the 28th of July, 2019

1.1 – Cách để viết ngày tháng bằng chữ số

Nếu bạn muốn viết tắt ngày tháng, bạn có thể sử dụng kiểu viết như sau theo Anh – Anh: đầu tiên là ngày, rồi đến tháng, và năm.

 • 8/10/19, hoặc 8.10.19 hoặc 8-10-19.
 • 08/10/2019, hoặc 08.10.2019, hoặc 08-10-2019.
 • 8Oct2019, hoặc 8-Oct-19.

Dấu phân cách được sử dụng phổ biến nhất trong định dạng toàn số, chính là dấu gạch chéo (/). Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng dấu gạch nối (-), hoặc dấu chấm (.).

Cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh 1

 

2 – Định dạng ngày theo văn phong Anh – Mỹ

Theo Anh – Mỹ, thường là tháng sẽ viết trước ngày, sau đó sẽ là năm. Theo như ví dụ đã nêu ở phần bài viết trên, thì ngày tháng theo Anh – Mỹ nên được viết như sau:

 • Oct 8
 • October 8
 • October 8, 2019
 • Tuesday, October 8, 2019

Cách viết như: June the 18th, hoặc June 18th không phải là không chính xác, nhưng lại ít phổ biến hơn theo cách viết Anh – Mỹ.

2.1 – Cách để viết ngày tháng bằng chữ số

Theo Anh – Mỹ, nếu bạn muốn viết ngày tháng bằng chữ số, bạn cần viết như sau: tháng đến trước, rồi đến ngày, và năm.

 • 08/29/19, hoặc 08.29.19, hoặc 08-29-19.
 • 08/29/2019, hoặc 08.29.2019, hoặc 08-29-2019.
 • 29, 2019.

3 – Các định dạng ngày khác

 • Theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Tiêu chuẩn quốc tế khuyến khích bạn nên viết theo thứ tự: năm, đến tháng, rồi đến ngày: YYYY-MM-DD.
 • Viết ngày tháng theo cách này, để có thể tránh được sự nhầm lẫn, bằng cách đặt năm ở vị trí đầu tiên. Phần lớn châu Á đều sử dụng cách này khi viết ngày tháng, ví dụ như:
 • August 29, 2019 sẽ được viết là 2019 August 29 (Bạn có nhận thấy rằng ở đây sẽ không có dấu phẩy không?).

Tổng hợp bởi CEI

Xem thêm:

Cách ghi địa chỉ bằng tiếng anh như thế nào?

Làm thế nào để trả lời thư mời phỏng vấn bằng tiếng anh?


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.