Dịch vụ digital marketing ngành giáo dục / Digital marketing service in education market

Dịch vụ digital marketing ngành giáo dục / Digital marketing service in education market 1

CEI cung cấp dịch vụ marketing chuyên sâu cho ngành giáo dục dành cho trường học, trung tâm đào tạo, trung tâm ngoại ngữ… ở Việt Nam / CEI provides education digital marketing services for schools, training centers, foreign language centers … in Vietnam. .

Bao gồm các kênh marketing/ Marketing channels

• Facebook, Instagram Ads
• Google Search/ Google Display Ads
• Youtube Ads
• Cốc Cốc Ads
• Zalo Ads
• Quảng cáo banner hiển thi trên báo online & các website / Display banner ads on online news website & other websites in Vietnam.
• PR/Quảng cáo trên báo online, báo giấy / PR on newspaper, online PR on online news website.

Sự kiện lớn đã triển khai / Our campaigns, events

Triển lãm Giáo Dục Canada thường niên do chính phủ Canada tổ chức/ Annual Canadian Education Fair organized by the Canadian government
Triển lãm Giáo Dục Canada thường niên do CEI Vietnam tổ chức / Annual Canada Education Fair organized by CEI Vietnam 
Triển lãm Du học Anh thường niên do SI-UK Vietnam tổ chức/ Annual British Education Fair organized by SI-UK Vietnam
• Và nhiều sự kiện giáo dục khác / And many other events & campaigns

Liên hệ tư vấn / Contact us

Vui lòng điền thông tin liên hệ vào form bên dưới, bộ phận tư vấn của CEI sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất./ Please use the below form to contact us, we will response you soon.