Các khóa học và học phí tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Trung tâm Ngoại ngữ của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đổi mới không ngừng, với đội ngũ giảng viên giỏi, và giàu kinh nghiệm, cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến, và trang thiết bị hiện đại, giúp hỗ trợ tốt cho việc giảng dạy và học tập. Các giáo viên trước khi được nhận vào giảng dạy tại Trung tâm, đều phải trải qua phỏng vấn để kiểm tra trình độ, và cũng đều có bằng Cử nhân ngoại ngữ trở lên. Trung tâm hiện ngày càng hoạt động ổn định, và chất lượng giảng dạy của Trung tâm cũng ngày càng được nâng cao, và là một trong các Trung tâm lớn, có uy tín trong việc đào tạo tại TP.HCM, và cả nước.

1 – Khóa học theo ca

Tiếng anh cơ bản, nâng cao

Thời gian học

Lớp thường (60 tiết/khóa), lớp nhanh (120 tiết/khoá).

Các lớp đặc biệt

Lớp đàm thoại

Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học uy tín và miễn phí từ 2009, ngàn hàng học sinh đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học với CEI?

Dành cho các học viên đã hoàn thành trình độ Trung cấp, và học viên phải đạt điểm bài kiểm tra đầu vào thì mới được ghi danh. Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.

 • Thời lượng: 60 tiết/khóa.
 • Học phí: 2,170,000đ/khóa.

Lớp luyện phát âm, và nói cơ bản

Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.

 • Thời lượng: 60 tiết/khóa.
 • Học phí: 1,160,000đ/khóa.

Lớp anh văn thương mại

Học viên muốn đăng ký học lớp này thì phải có chứng chỉ A. Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.

 • Thời lượng: 120 tiết/khóa.
 • Học phí: 3,700,000đ/khóa.

Lớp luyện thi

Lớp này dành cho những học viên nào đã hoàn thành các trình độ A, B, C, và đang chuẩn bị cho kì thi Chứng chỉ Quốc Gia.

 • Trình độ A (40 tiết): 630,000đ/khóa.
 • Trình độ B (48 tiết): 880,000đ/khóa.
 • Trình độ C (48 tiết): 1,050,000đ/khóa.

Lớp luyện thi IELTS

Đây là lớp luyện thi IELTS từ 5.0 đến 5.5, dành cho các học viên đã hoàn thành trình độ Trung cấp. Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.

 • Thời lượng: 90 tiết/khóa.
 • Học phí: 3,080,000đ/khóa.

Lớp luyện thi TOEIC

Đây là lớp dành cho học viên đã hoàn thành trình độ B1. Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.

 • Thời lượng: 90 tiết/khóa.
 • Học phí: 3,080,000đ/khóa.

Chương trình học 10 tuần/khóa

Trình độ Sơ cấp

 • Giáo trình học là Basic Tactics for Listening, và American Headway.
 • Thời lượng: 6 khóa THƯỜNG, học phí: 770,000đ/khóa.
 • Thời lượng: 3 khóa NHANH, học phí: 1.540.000đ/khóa.

Trình độ Trung cấp

 • Giáo trình học là Developing Tactics for Listening, và American Headway.
 • Thời lượng: 6 khóa THƯỜNG, học phí: 920.000đ/khóa.
 • Thời lượng: 3 khóa NHANH, học phí: 1.830.000đ/khóa.

Trình độ Cao cấp

 • Giáo trình học là Expanding Tactics for Listening, Understanding and Using English Grammar, Great Paragraphs (writing), và American Headway.
 • Thời lượng: 4 khóa THƯỜNG, học phí: 1.160.000đ/khóa.

Văn phạm

 • Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.
 • Thời lượng: 4 khóa THƯỜNG
 • Học phí: 1.160.000đ/khóa.

Nghe nói cơ bản

 • Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.
 • Thời lượng: 1 khóa THƯỜNG
 • Học phí: 2.750.000đ/khóa.

Nghe nói cao cấp

 • Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.
 • Thời lượng: 2 khóa THƯỜNG
 • Học phí: 1.190.000đ/khóa.

TOEIC (các trình độ)

 • Giáo trình học do Trung tâm biên soạn. Thời lượng: 90 tiết/khóa.
 • TOEIC 0 – 200. Học phí: 1.870.000đ/khóa.
 • TOEIC 200 – 400: Học phí: 1.870.000đ/khóa.
 • TOEIC 400 – 600: Học phí: 2.030.000đ/khóa.
 • TOEIC 600 – 800: Học phí: 2.030.000đ/khóa.
 • TOEIC 800 – 900: Học phí: 2.170.000đ/khóa.

Các khóa học và học phí tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 1

2. Khóa học đặc biệt

Luyện thi cấp độ B1

 • Chương trình học có trình độ tương đương B1. Giáo trình học do giảng viên biên soạn.
 • Thời gian học: tùy thuộc theo yêu cầu của từng nhóm học viên.
 • Học phí: 1.800.000đ/khóa/60 tiết, 2.400.000đ/khóa/75 tiết, và 2.800.000đ/khóa/90 tiết.

Luyện thi cấp độ B1.2

 • Chương trình học có trình độ tương đương B1.2. Giáo trình học do giảng viên biên soạn.
 • Học phí: 1.400.000đ/khóa/60 tiết, 1.800.000đ/khóa/75 tiết, và 2.100.000đ/khóa/90 tiết.

Luyện thi tiếng Anh B1 – sau đại học

 • Đây là lớp luyện thi B1, dành cho những học viên sau đại học. Giáo trình học do Trung tâm biên soạn.
 • Học phí: 2.900.000đ/khóa.
 • Học phí: 2.400.000đ/khóa/lớp 15 – 19 học viên.
 • Học phí: 1.800.000đ/khóa/lớp 20 học viên.

Website: cfl.hcmussh.edu.vn

Tổng hợp bởi CEI.

Xem thêm:

Các khóa học và học phí tại Trung tâm Anh Ngữ Zim

Các khóa học và học phí tại Trung tâm Anh Ngữ AMSlink


Trung Tâm Tư Vấn Du Học CEI:
• Tư vấn du học, hướng dẫn làm hồ sơ du học 100% miễn phí.
• Đại diện chính thức hơn 400 trường, cơ sở.
• CEI đã tư vấn thành công hàng ngàn học sinh. Hàng trăm ngàn PH/HS đã tham gia các triển lãm du học do CEI tổ chức.
error: Content is protected by DMCA!! Don\'t try to copy this content.